O nama

Gala-Luks je agencija za zapošljavanje sa sedištem u Beogradu. Poslodavcima nudimo usluge uređivanja radnih odnosa u preduzeću u smislu najama radne snage, kadrovsko-administrativnih poslova, savetovanja vezanog za kadrove, kao i selekciju najboljih kandidata za potrebe preduzeća u zemlji i inostranstvu. Cilj nam je da poslodavcima olakšamo upravljanje kadrovima I smanjimo ukupne troškove poslovanja.

Kandidatima koji traže posao nudimo priliku da se zaposle preko nas I pronađu posao koji u potpunosti odgovara njihovim sposobnostima, kvalifikacijama I željama.

Cilj našeg poslovanja su zadovoljni poslodavci i zadovoljni radnici i unapređenje sistema upravljanja zaposlenima.